Til Top

SASHA SMITH NIELSEN

SKOLEPORTFOLIO

Grafisk Design

RTS Snedker afdeling skulle bruge nogle plakater omhandlende Bygningssnedker Danmarksmesterskabet 2018. Kunden havde medsendt et udkast til hvordan plakaten kunne sættes op, men var åben for ændringer. Plakaten skulle være på 700x1000mm.

Åben projektet

Typografi og Ombrydning

Jeg fik til opgave, sammen med en anden elev, at opsætte Landbrugsskolen Høngs elevskrift for 2017/18. Skriftet skulle ligne det forrige i design. Vi delte arbejdet op således at min kollega opsatte de første 47 sider og jeg opsat de resterne. Der blev 94 sider i alt. Elevskriftet skulle kun publiceres online, så derfor er alt materiale optimeret til web. Skriftet skulle også være interaktiv.

Åben PDF

Åben interaktiv PDF

Grafik og Billedbehandling

I denne opgave skulle jeg forbedre mine færdigheder i Photoshop og Illustrator. Derfor skulle jeg lave plakat som gjorde at jeg måtte arbejde i begge programmer.

Åben projektet

Grafisk Produktionsforståelse

Jeg skulle lave et website omhandlende The Strieks: I en fiktiv verden hvor sci-fi er virkelig, foregår der et fænomen kaldet The Great Walk of the Strieks. Websitet skulle være en tema underside tilhørerne et større website omhandlende natur og videnskab.

Åben projekt

Mit Fulde Portfolio

Download Portfolio